Brief projektu strony internetowej.

Poniższe informacje pomogą nam zrozumieć Państwa potrzeby, określić zakres pracy i kierunek działań oraz wstępnie wycenić projekt. Wszystkie udzielone informacje zostaną użyte tylko do pracy nad projektem oraz zostaną zachowane w tajemnicy.

Informacje dot. prowadzonej działalności.

Projekt i funkcje strony.

Jakiego typu strony Państwo potrzebują:
Zakres prac:

Wytyczne dla projektu graficznego strony.

Tonacja/kolorystyka:
Stylistyka/charakter strony:
Grafiki/zdjęcia do użycia w projekcie:

Dane kontaktowe: